Claus & Partners - Privé detective

Achtergrondonderzoek

Pre-employment screening

Weet wie voor je komt werken : is de opgegeven CV correct en volledig ? Wij controleren de opgegeven opleidingen en diploma's en de opgegeven referenties. We gaan na of en hoe iemand in de media is geweest Wat is de beschikbare informatie op het Internet? Wat is de sociale en familiale situatie van de sollicitant?

Beperk je risico's. Voorkomen is beter (en vooral goedkoper) dan genezen.

Opsporen schuldenaars / Solvabiliteit

Onbetaalde facturen, gerechtelijke vorderingen, verdwenen wanbetalers... Iedere bedrijfsleider krijgt er vroeg of laat mee te maken. We sporen de verdwenen schuldenaars voor je op en onderzoeken hun actuele solvabiliteit

In veel gevallen heeft een vordering maar zin als je ook weet dat je tegenpartij solvabel is. Een vooronderzoek naar de solvabiliteit bespaart je mogelijke zinloze advocaten- , deurwaarders- en gerechtskosten

Due-dilligence

Een bedrijf overnemen : de cijfers lijken misschien mooi, maar weet je ook wie er achter het bedrijf zit, wat de reputatie van de bedrijfsleiders is, of er negatieve persartikelen over bestaan... Zeker wanneer je een bedrijf overneemt in het buitenland, blijven tal van vragen onbeantwoord. Een volledig achtergrondonderzoek geeft je een duidelijk profiel van de firma en de bedrijfsleiders inclusief alle handelscijfers etc...