Claus & Partners - Privé detective

Interne fraude

Bedrijfsdiefstallen

Alle bedrijven worden geconfronteerd met (interne) diefstallen. Meestal in kleine mate, maar soms ook georganiseerd en dit heeft grote gevolgen voor elke onderneming. Voor politie en parket hebben deze onderzoeken geen enkele prioriteit. De Belgische wetgeving heeft opsporingsonderzoeken exclusief voorbehouden aan houders van een vergunning van privé-detective. In de loop van de afgelopen 15 jaar hebben we talloze onderzoeken tot een goed einde gebracht: daders geidentificeerd, goederen gerecupereerd, bewijzen geleverd voor rechtszaken.

Tijdsbesteding werknemers

Wat voeren uw vertegenwoordigers, onderhoudstechnici... de godganse dag uit? Houden ze zich aan de gemaakte afspraken, bezoeken ze hun klanten... of blijven ze thuis, zitten ze op café of liggen ze te slapen op een parking...??

Door een discrete observatie krijgt U een gedetailleerd rapport over de tijdsbesteding tijdens de werkdag.

Transport - Logistiek

Opslag, behandeling, distributie en transport van goederen is een belangrijke schakel in de economische keten. Belgie is het logistieke centrum van Europa. Niet enkel het volume aan behandelde goederen stijgt ieder jaar, maar ook de waarde ervan. Deze sector is dus heel gevoelig voor diefstallen. Meer dan 15 jaar ervaring heeft ons vertrouwd gemaakt met procedures, transportdocumenten, scanmethoden... en met de risico's en de misbruiken die daaruit kunnen voortvloeien.

Computer & informaticafraude

Dure firewalls houden niet alles tegen. Zeker niet wanneer er intern misbruik wordt gemaakt van het computersysteem. Wij werken samen met één van de meest gerenommeerde computer- en informaticabeveiligingsbedrijven. Risico-analyse, beveiligingsadviezen, begeleiding tijdens implementatie, training medewerkers.. maar ook onderzoek naar informaticafraude behoort tot ons werkdomein.