Claus & Partners - Privé detective

Externe fraude

Verzekeringfraude

In de afgelopen 15 jaar hebben wij honderden schadedossiers voor tal van verzekeraars onderzocht op fraude en op aansprakelijkheden. In ons onderzoek worden de betrokken partijen en eventuele getuigen op een correcte wijze gedetailleerd gehoord over de omstandigheden van het schadegeval. Alle ingewonnen informatie wordt minutieus geverifieerd en in een duidelijk rapport gegoten. Hierdoor krijg je een duidelijk beeld van alle facetten van het schadegeval en dit helpt je zeker om een gegronde beslissing te nemen.

Merkenfraude

Parallel-import en namaak zijn meer dan ooit hot items. Zeker gezien de belangrijke rol die China begint te spelen in de Westerse economie.

De schade die namaak en parallel-import kunnen aanrichten, is gigantisch.

Wij sporen namaak op, organiseren pseudo-kopen, doen onderzoek naar de daders en de herkomst van de goederen en leveren bewijzen die bruikbaar zijn voor de rechtbanken.

Niet-betaalde voertuigen

Geleaste voertuigen worden niet meer betaald. Ze worden evenmin ingeleverd ondanks aanmaningen, aangetekende brieven... U krijgt enkel afschriften van verkeersovertredingen. Wij sporen de schuldenaars en de voertuigen op en bezorgen u uw eigendom terug.

In sommige gevallen is het aangeraden een preventief onderzoek te laten uitvoeren: bestaat de firma echt of is het slechts een postbusadres zonder enige activiteit.

Opsporen schuldenaars / Solvabiliteit

Onbetaalde facturen, gerechtelijke vorderingen, verdwenen wanbetalers... Iedere bedrijfsleider krijgt er vroeg of laat mee te maken. We sporen de verdwenen schuldenaars voor je op en onderzoeken hun actuele solvabiliteit

In veel gevallen heeft een vordering maar zin als je ook weet dat je tegenpartij solvabel is. Een vooronderzoek naar de solvabiliteit bespaart je mogelijke zinloze advocaten- , deurwaarders- en gerechtskosten.

Niet concurrentie- beding

Je hebt veel betaald voor een bedrijfs- of aandelenovername en een sluitend contract werd opgesteld met tal van voorwaarden en verbodsbepalingen. Maar worden deze contractvoorwaarden nadien wel nageleefd? We verzamelen bewijzen van de eventueel verboden activiteiten van je contractant zodat de naleving van het contract kan afgedwongen worden.